ἐπιπωμάτιζε

ἐπιπωμάτιζε
ἐπιπωματίζω
cover as with a lid
pres imperat act 2nd sg
ἐπιπωματίζω
cover as with a lid
imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”